Stormen Urd genererade vindkraftsrekord

Bilden: Professor Ola Carlsson Professor på Chalmers

På annandagens morgon producerades det som mest under en enskild timma närmare 5.7 miljoner kWh, vilket är 0.5 miljoner mer än det tidigare rekordet. Under julhelgen har vindkraften stått för 26 procent av den totala elkonsumtionen.

– Det extremt blåsiga vädret de senaste dygnen gjorde att vindkraften som mest producerade nästan lika mycket som sex kärnkraftverk. Aldrig förr har svensk vindkraft producerat så mycket, säger Anders Enqvist, chef för Risk Management på Bixia.

Pressar ner priserna. När det blåser mycket så pressas elpriserna. Det kommer att märkas i kundernas plånböcker.

– På annandagen låg elpriset i Sverige på 22 öre per kWh. Veckan innan var priset 33 öre. I Danmark och Tyskland har spotpriserna varit negativa under julhelgen. Har man ett rörligt elprisavtal så kommer man se att månadsmedelpriset sänks, säger Anders.

Tidningen Expressen har intervjuat professor Ola Carlsson på Chalmers

 

Stormen Urd kom till Sverige med mycket ström.  I landet producerade, vid sex-sju tiden på annandagens morgon, vindkraften närmare 5700 MWh.

För att sätta det i jämförelse med något är det ungefär det dubbla mot vad som användes i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, delar av Kalmar län, Halland, Jönköpings län vid samma tidpunkt. Detta område kallas för elområde fyra.

– Det är bra för att stormar producerar mycket energi, Sverige behöver det, säger Ola Carlsson.

Gynnsamt för energin

Ola Carlson, professor på Chalmers, menar att den hårda blåsten är gynnsam för Sverige eftersom att vattenkraften är hårt ansatt på grund av sommarens och höstens torra väder.

– Dammarna vid vattenkraften är ganska tomma. Därför är vindkraften bra eftersom att vi inte har bra med vatten. Då kan vi spara det till senare i vinter när det inte blåser.

– Höststormar är guld värda för elsystemet, säger han.

Vindkraftcentrum på Youtube