Stort rekryteringsbehov av vindkrafttekniker

Senaste rapporten om rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker som vindkraftcentrum.se tagit fram visar på ett stort behov av att rekrytera nya vindkrafttekniker, ca 180 stycken per år de kommande fyra åren. Behovet kan även komma att öka ytterligare. 

Utbyggnaden av vindkraftparker fortsätter att öka och där med behovet av vindkrafttekniker som jobbar med drift och underhåll av torn, turbin och blad i vindkraftverk. Undersökningen som ligger till grund för rapporten visade att 945 personer i Sverige jobbade med drift och underhåll kopplat till torn, turbin och blad vid början av 2021, det är en ökning med 145 personer jämfört med 2019 års undersökning. Antal vindkraftverk i drift har ökat med 704 stycken från 2019 till 2021.

Utöver behovet av vindkrafttekniker som undersökningen kommit fram till kommer det ett ytterligare behov av vindkrafttekniker under åren 2026-2030. Då det nu påbörjas en stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft runt Sveriges kuster. Ett fyrtiotal projekt är under projektering och ett flertal tillståndsansökningar kommer att lämnas in under andra halvan av 2021. 

Sverige har idag en elförbrukning på ca 140 TWh per år, men det sker nu stora satsningar i Norr-och Västerbotten att göra gruv- och stålindustrin fossilfri genom att använda grön vätgas. Bara detta kommer att ha ett behov av ytterligare 70 TWh. För att producera grön vätgas krävs billig förnybar energi, så som vindkraft. På grund av alla dessa satsningar på grön vätgas kommer förmodligen utbyggnaden av vindkraft öka ytterligare och där med rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker. 

Störst utbildningsbehov av vindkrafttekniker de närmsta åren är i SE2 där utbyggnaden av vindkraft ser ut att öka mest.

Läs rapporten här>>

Vindkraftcentrum på Youtube