Strömsund stärker sin ställning

Förlängt uppdrag som nationell nod i Nätverket för vindbruk

Strömsunds kommun får förnyat förtroende som en av fyra nationella noder i Nätverket för
vindbruk. Det är det andra positiva beskedet på kort tid som befäster Strömsunds starka
position i Vindkrafts-Sverige.Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube