Strömsundsutbildning ger fördel

 

Studenterna vid Vindkraftsutbildningen i Strömsund kommer framöver att ha en fördel när de söker praktik och arbete.
Utbildningen är nämligen den första i landet som har GWO-certifierats.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube