Studiebesök från Sydafrika

vkcsydafricaxx

Från vänster: Sizwe Khuzwayo Näringslivschef i kommundistriktet Alfred Nzo,
Carina Otterfalk Näringslivssekreterare Östersunds kommun, Azabenokanyo Mvovo administrativ assistent,
Carina Asplund (c-politiker och ledamot i Utvecklingsutskottet), Beauty Maningi politiker.

 

I vårt arbete med att ta tillvara på vindkraftsutbyggnadens möjligheter i Jämtlands län ingår också aspekter som att informera om vad vi gör och hur vi arbetar.

 

Ett sådant tillfälle av inspirerande studiebesök kom när Östersunds kommun har sin vänort från Sydafrika på besök och vi får möjligheten att dela våra erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden i Jämtlands Län just nu.

 

Vi startade med ett studiebesök på Ollebacken och de sju andelsägda Enercon verken.

Intresset var stort och frågorna många, särskilt kring hur det fungerar med lokalt andelsägande.

Ett och ett halvt verk ägas av föreningen Ollebacken vind ekonomisk förening som har 350 delägare som delar på 4230 andelar, där varje andel är 1000kw och kostade 6300:-st

 

Det verk som har stått längst på Ollebacken är det som Hällingarna vind ek förening äger och som har snurrat sedan 2006

 

Resten av verken ägs av företag, från i huvudsak Jämtland. Där de äger så kallade tårtbitar, och den finansiella lösningen bygger på förtroende och tillit som var mycket intressant för våra besökande.

 

Turismen är också del där de ser stora utvecklingsmöjligheter för sin region kommundistriktet Alfred Nzo.

Så efter en lunch i Hammerdal(en viss förvåning märktes över storleken på våra pizzor) så visades bilder och informerades det om samarbetsorganisationen Sinnenas Väg ek för, som verkar i detta område.

Vindkraftcentrum på Youtube