Studieresa Lungsjön 2018-02-13

 I projektet Vindbruk i Haverö som Ånge kommun driver bedrivs ett antal aktiviteter för att dels sprida kunskap om de vindparker som kommer att byggas inom området samt att skapa intresse bland ortens företagare att erbjuda sina tjänster till byggföretagen och de arbetare som kommer att jobba under byggtiden.

En av aktiviteterna var den studieresa som Ånge kommun och projektet bjöd in till. Inbjudan gick ut brett och förhoppningen var att fylla en stor buss, den stora bussen fick bytas ut till en något mindre men i gengäld blev den fullsatt. Resans första stopp var den service- central som ligger inom vindparken i Lungsjön. Vi fick träffa de tekniker som arbetar på Servicecentralen och ta del av deras ”vardag”. På denna central jobbar 8 personer med fast tjänst och totalt i parkerna i området är 30 personer anställda, utöver det så anlitas det ett antal företag för kortare och mindre uppdrag när extra behov uppstår

Service-centralerna är strategiskt belägna inom vindparkerna, detta medför att det skapas tillfällen för den som bor i området att få en bra tjänst relativt nära hemmet

Vi fick en guidad tur inne på centralen och en förevisning av hur man sköter och övervakar vindkraftverken.

Varje verk övervakas och sköts noga med olika underhålls och serviceplaner där allt dokumenteras.

Frågorna från våra deltagare var många och av väldigt varierande art men vi fick väldigt bra bemötande och svar på så gott som alla våra frågor. En del frågor kom naturligtvis att handla om höjd.

– Kan man vara höjdrädd och jobba i vindkraftverken.

– Hur kommer man upp?

– Finns hiss eller måsta man klättra?

– Vad händer om hissen inte funkar?

Vi fick veta att man inte får vara höjdrädd och med särskild utbildning så får man åka upp i tornen och man åker mest hiss men stannar den då får man klättra, så man ska vara lite stark och tränad men utan höjdrädsla för att ta sig ca 200 meter rakt upp

Glädjande att se att detta inte är ett typiskt manligt jobb utan att det finns nästa lika många kvinnor som män som arbetar med att sköta vindparken.

Tanken var att vi skulle åka runt och titta i och på vindparken men vädret gjorde som vädret alltid gör, bestämmer själv så turen blev kort då sikten var väldigt begränsad.

Vi stannade bilarna och lyssnade efter de oljud som många pratar om, vi kunde knappt höra några ljud alls, men förstår att det naturligtvis finns ljud vid olika tillfällen och olika vindar.

Efter den korta turen i vindparken blev det ett besök i den gamla, nu upprustade skolan i Lungsjön.
Här bjöds det på lunch. I samband med lunchen fick vi både information om hur bygget av Lungsjöns vindpark gått till och vi fick ta del av deras erfarenheter. Det blev väldigt bra samtal och deltagarna från Ånge fick nya kontakter och kanske några idéer om nya affärsmöjligheter. För helt klart är att vindkraften har kommit för att stanna en tid och att det skapar helt nya möjligheter för den som vill ta del av dem och har lite fantasi och ett ”jäklar anamma”.

Erfarenheter från resan

En av de viktigaste erfarenheterna som vi fick med oss från vännerna i Lungsjön är att jobba tillsammans och se allt på lång sikt. Det som görs idag ska användas i morgon och av de som är unga idag.

Den som höll i trådarna och såg till att denna dag blev så lyckad var Staffan vår ciceron i Lungsjön som ordnade allt på plats. Här ses han med Ånge kommuns Näringslivschef Annelie Axelsson.

Text och bild Erik Löfgren, kommunikatör i projektet Vindkraft – generator för hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube