Studieresa till Skottland

2013 års vindkraftsambassadör Jan Olof Dahlin genomförde i juli månad 2014 studieresan som ambassadörsposten medför, i vindkraftens tecken, till Skottland.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube