Svensk Vindenergi besöker Vindkraftcentrum.se

I veckan besökte Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson Vindkraftcentrum.se i Hammerdal.

  Jag ville informera mig mer om verksamheten och diskutera regionala frågor, säger hon.

Svensk Vindenergi organiserar 140 företag i branschen och bland dem finns kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer. Bland organisationens övergripande mål finns att vindkraften som en hållbar del av Sveriges energisystem ska ha bred folklig förankring.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube