Svensk vindkraft och lokal tillväxt (2011)

Vindkraftcentrum på Youtube