Svensk Vindkraft om motståndet på nätet: “Desinformationen har tilltagit under flera år”

Förutom användare som söker om vindkraft på Google, är desinformation betydligt vanligare än information i sociala medier.

Nyligen släpptes rapporten “Att slåss mot väderkvarnar” om information och desinformation på nätet. Den slår fast att användare på YouTube, Facebook och Twitter mest får ta del av negativ och direkt felaktig information om vindkraft. Organisationen Svensk Vindkraft känner igen bilden.

Forskningsrapporten, finansierad av Mistraprogrammet Environmental Communiation, bygger på en datainsamling som pågick under maj till november 2022. Resultaten är ganska entydiga. Förutom användare som söker om vindkraft på Google, är desinformation betydligt vanligare än information i sociala medier. Och negativa berättelser om vindkraft dominerar.

– Det här är egentligen ingen nyhet för oss. Desinformationen har tilltagit under flera år, däremot är det befriande när forskningen kan slå fast att det ser ut så här. Hittills har inte ens neutrala aktörer som Naturvårdsverket, Vindkraftcentrum eller Naturskyddsföreningen nått ut med fakta, säger Cecilia Dalman Eek, ordförande i branschorganisationen Svensk Vindkraft.

– Desinformationen har tilltagit under flera år, däremot är det befriande när forskningen kan slå fast att det ser ut så här, säger Cecilia Dalman-Eek som är ordförande i Svensk Vindkraft.

Rapporten sätter också desinformationen i sitt sammanhang. Trots att vindkraften allmänt bedöms vara en hållbar och förnyelsebar energikälla och den allmänna opinionen är positiv, stoppas ändå vindkraften ofta på kommunnivå.

– Folk går i allmänhet inte och tänker på vindkraft förrän den står på tröskeln till det egna närområdet. Först då är folk beredda att lära sig mer. Det bildas lokala diskussionsgrupper på sociala medier där information delas, problemet är bara att den informationen ofta är desinformation, vilket rapporten också speglar, säger Cecilia Dalman Eek.

Vindkraften blir ett stort diskussionsämne och folk får bråttom att sätta sig in i vad den innebär. Då är lättsmälta sanningar mer bekväma, särskilt om det redan finns en oro. Trycket ökar då också på politiken som inte heller är experter och dessutom har ett intresse av att behålla sitt förtroende och stå på invånarnas sida.
– Det är mycket vanligt att politikerna först är mycket positiva till vindkraft och välkomnar en vindkraftsetablering, för att sedan plötsligt kovända och säga tvärnej. Oron som förvärrats av all desinformation har alltså spridit sig ända upp i fullmäktige, säger Cecilia Dalman Eek.

Enligt rapporten förstärks också spridningen av negativ rapportering, felaktigheter och ren desinformation av de olika plattformarnas användaralgoritmer. En användare som tar del av något felaktigt eller negativt om vindkraft, kommer sannolikt att få nya förslag på liknande nyheter, inlägg eller filmer.

Rapporten är viktig för framför allt beslutsfattare på kommunal nivå. Att vara källkritisk när medborgare börjar komma med osakliga argument eller rena missuppfattningar kring vindkraft är avgörande för Sveriges omställning, enligt Cecilia Dalman Eek.

– Vindkraft ska självklart inte byggas överallt. Men är det en plats där det blåser bra och Länsstyrelsen ger tillstånd med hänsyn till människor, djur och natur finns det ingen anledning för politiker att tveka. Sedan är det upp till oss i branschen. Vindkraftsaktörer ska visa hänsyn, annars blir det inte bra. Men det anser jag att vi är mycket medvetna om.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube