Svensk Vindkraftförenings verksamhetschef, Ulla Hedman Andrén, har vid ett extra styrelsemöte utsetts till ordinarie ledamot i World Wind Energy Association, WWEA.

Efter att framgångsrikt ha projektlett innevarande års världsvindskonferens i Malmö kommer Ulla initialt agera som ”Past WWEC Organizer”, där syftet är att andra inom organisationen ska kunna få del av hennes nyvunna erfarenheter som värd.

– Det känns väldigt tillfredställande att vi kan fortsätta vårt nära samarbete som vi byggt upp under förberedelserna i Malmö. Ulla kommer bidra med nya och praktiska perspektiv till vår styrelse som företrädare för ett av världens ledande länder inom förnybar energi. Det kommer vara mycket fördelaktigt för den fortsatta utvecklingen av vår globala organisation. Och omvänt räknar jag med att de internationella kontakterna också kan ge Ulla möjlighet att driva ett framgångsrikt arbete med att fortsatt utveckla vindkraften i Sverige, i syfte att snart nå 100 procent förnybar energi, säger Stefan Gsänger, generalsekreterare i WWEA.

Ulla Hedman Andrén är hedrad över utnämningen:
– Det känns fantastiskt spännande och jag ser fram emot att kunna bidra i det löpande arbetet inom WWEA. Att jag dessutom är organisationens första kvinna som deltar i styrelsearbetet är också en positiv utveckling, säger hon. ∗

_________

WWEA is an international association with more than 600 members in around 100 countries. WWEA works for the promotion and worldwide deployment of wind energy technology.