Svensk/norska vindkraftsaffärer

 

Under två dagar har projektörer, intressenter, myndigheter samt företagare som vill vara med att göra affärer i samband med vindkraftsutbyggnaderna träffats i Sollefteå för att lyssna, lära, nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter inom ramen för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge.

Förstudien ”Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge” har till syfte att stimulera samarbetet mellan företag som har intressen inom vindkraftsbranschen i regionen.

 

Sammanlagt var det ca 170 personer från 87 företag och 10 institutioner från Norge, Sverige, Tyskland och Danmark på plats.

Vindkraftcentrum.se var på plats och värdefulla kontakter knöts med företag genom bla Mid-Norway Windcluster.

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube