Sverige toppar energiövergången


Det går trögt att få världens länder att ställa om till förnybart. Energimixen hos många innehåller fortfarande kol.  Det rimmar dåligt med det gemensamma Paris-målet att få ner den genomsnittliga temperaturhöjningen till närmare 1,5 grader C.  Enligt World Economic Forum har Sverige kommit längst med energiomställningen.

Alla länder är medvetna om att den globala uppvärmningen måste begränsas och att övergången från fossilt bränsle till förnybart är nödvändigt. För att nå ett stabilt, hållbart globalt energisystem ställs stora krav på ett samordnat och systematiskt tillvägagångssätt där den nya teknikens alla möjligheter utnyttjas.
Den senaste rapporten från World Economic Forum som handlar om att en effektiv energiövergång ska främjas (Fostering Effective Energy Transition)  används ett index (ETI) som jämför energisektorn i 115 länder och hur deras beredskap för en energiövergång ser ut. Jämförelsen baseras på ländernas energisäkerhet och energitillgång, deras ekonomiska utveckling och tillväxt samt miljöhållbarhet och förutsättning för att lyckas i framtiden.

Länderna i Nordeuropa fortsätter att dominera och Sverige behåller första platsen när det gäller att ställa om till förnybart. En bidragande orsak är den höga investeringstakt när det gäller vindkraft.
Energiövergångsindex 2019
De tio länder som kommit längst med energiomställningen
Sverige, Schweiz, Norge, Finland, Danmark, Österrike, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Island

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube