Sveriges första produktionsanläggning av elektrometanol

Företaget Flagshipe One planerar att bygga en anläggning för storskalig produktion av elektrometanol i Örnsköldsvik. De har lämnat in en ansökan om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen för fabriken. Målet är att bygget av fabriken ska komma igång under våren 2022 och beräknas kosta 1,5 miljarder kronor. 

Fabriken ska enligt planerna byggas i anslutning till Hörneborgverket, ett kraftvärmeverk ägt av det kommunala energibolaget Övik Energi. 

”Projektet rullar på helt enligt plan. Vi är mycket optimistiska att ansökan om miljötillståndet kommer att beviljas, bland annat med tanke på att anläggningen byggs på en plats där det i dag bedrivs energiverksamhet i industriell skala”, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind till Dagens industri.

Flagshipe One är ett dotterbolag till Liquid Wind.

Förnybar elektrometanol framställs genom att kombinera grön vätgas med återvunnen biogen koldioxid från kraftvärmeverket. Ambitionen är att börja bygget av fabriken under våren 2022 och att starta produktionen av elektrometanol 2024. Den årliga produktionskapaciteten planeras bli 50.000 ton.

”Omställningen till förnybar energi är brådskande. Världens sjöfart använder idag 350 miljoner ton fossilt bränsle per år. Med e-metanol som ersättning till dagens fossila bränslen kommer koldioxidutsläppen minska med över 90 procent”, säger Claes Fredriksson till Di.

Foto: Liquidwind

Vindkraftcentrum på Youtube