Svevia vinner vindkraftsuppdrag i Norge

Svevia, ska på uppdrag av OX2 bygga vägar, kranplatser, fundament och internt elnät för Raskiftets vindkraftspark med 31 stycken vindkraftverk.

– Det här är Svevias första stora anläggningsuppdrag i Norge och en möjlighet att visa mer av Svevias breda kompetens. Projektet kommer att drivas av våra svenska kollegor som har stor erfarenhet av att bygga vindkraftsparker, säger Lars Reitan daglig leder (VD) Svevia Norge AS.

Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av vägar samt förstärkning och breddning av befintliga vägar. För att kunna resa de 180 meter höga vindkraftverken byggs robusta kranplatser och 31 stycken fundament ska gjutas för att resa vindkraftverken på. Svevia kommer även att ansvara för anläggning av internt kabelnät och vägunderhåll under turbinresningen.

Raskiftets vindkraftspark etableras i kommunerna Trysil och Åmot i Hedmark fylke som gränsar mot Dalarnas län. Byggstart för projektet är hösten 2016 och Svevias uppdrag beräknas vara färdigt i slutet av 2017. Resning av turbiner och driftsättning sker under 2018.

– Uppdraget är det hittills största åt OX2. Det känns meningsfullt att bidra till fortsatt utbyggnad av förnyelsebar energi. Projektets geografiska plats är gynnsam och det kommer att bli en fin och välplacerad vindkraftspark, säger projektchef Dan Hellenberg, Svevia.

Vindkraftsparken kommer att ha en installerad effekt på 112 MW och förväntas producera 370 GWh per år.

– OX2 har anlitat Svevia i flera vindkraftsprojekt i Sverige och är väldigt nöjda med deras arbete. Vi ser fram emot att bygga Raskiftets vindpark tillsammans, säger Paul Stormoen, VD för OX2 Wind.

Vindkraftcentrum på Youtube