Tidigt samarbete skapar möjligheter

Den kommunala vetorätten i samband med vindkraftsetableringar kan innebära att stora projekt försenas och fördyras. Men med strategiskt samarbete går det att minska risken för onödiga hinder i projekten, menar Vindkraftcentrum.

Det beskrivs i en artikel i tidningen Svensk Vindkraft som du kan läsa genom att klicka här>>

Tack till Svensk Vindkraftförening för artikeln. Vill du veta mer om tidningen klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube