Tidningen vindkraft och förnybart våren 2021 ute nu, läs den kostnadsfritt här

Massor av intressant läsning, bland artiklarna

– Ledare av Jeanette Lindeblad ordförande i Svensk Vindkraftförening/VD Wind Sweden

– Framtidens vindkrafttorn kan vara av trä

– Bredband, hjärtstartare och företagslån. Så används vindkraftens bygdemedel

– Högslättens Solar Thermal park i Härnösand. 160-gradig ånga och fjärrvärme från solel kan ge en fjärdedell av Härnösandsbornas varmvattenbehov

– Många idéer om vätgas kan ge lokala möjligheter

– Koldioxid, vindkraft och vätgas kan ge båtbränsle i Örnsköldsvik

– Medvindslån till lokala företag. De som tagit del av vindkraftens goodwillersättning uttalar sig

Läs tidningen genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube