Tillstånd klart för Ranasjöhöjdens 40 vindkraftverk, överklagan avslogs.

Mark och miljööverdomstolen har nu meddelat att de som överklagat vindkraftparkens tillblivelse inte får något prövningstillstånd.

Det är företaget Krange Vind AB som nu har tillstånd för den tänkta vindkraftparken. Den ingår i samma projekt som Salsjöns 25 vindkraftverk och Flakabergets sex vindkraftverk. Totalt planeras 71 vindkraftverk som innebär en investering på runt tre miljarder kronor i Ramseletrakten. Hans-Erik Flodin som är VD för Krange Vind AB tror att byggnationerna kommer att starta inom ett par år.

            –   Det är glädjande att vi kan bidra till de högt uppställda mål som energikommissionen satt för Sveriges omställning till enbart förnyelsebar energi. Bygget kommer också att generera många lokala arbetstillfällen under byggtiden samt ett antal fasta arbeten under parkens 25-åriga driftstid säger Hans-Erik Flodin.

Vindkraftcentrums prognos, som bygger på empiriska studier av andra vindparksbyggen, visar att det kommer att bli ca 300 regionala årsanställningar under byggtiden och ca 25 lokalt anställda per år under driftstiden inklusive de kringeffekter som uppstår. Trots den stora andelen regionala årsanställningar kommer byggnationen att innebära ca 70 000 gästnätter i närområdet av tillrest arbetskraft. Lågt räknat om de gör av med 500 kr per dygn (boende, mat, fritid, bensin mm) så innebär det ca 35 miljoner kronor i tillkommande konsumtion i Ramseleområdet.

Vindkraftcentrum på Youtube