Tillväxtfrågor i fokus på vindkonferens

Strömsunds kommun har reviderat sin översiktsplan och ställer sig positiv till fortsatt utbyggnad i kommunen. I planen finns inga begränsningar för höjd på tornen utan hänsyn tas till att tekniken utvecklas så snabbt. Nedladdningsbara presentationer från konferensen längst ned i artikeln.

Positivt är att kommunen efter en period av ”sleeping mood” arbetat fram ett tillägg till översiktsplanen. I kommunen finns sju områden som är utpekade som riksintresse för vindkraft. Syftet har inte varit att peka ut flera områden utan markera att kommunen tar höjd för teknikutvecklingen och generationsskiften. Inte minst underlättar det när befintliga parker som till exempel Havsnäs turbiner behöver bytas ut till högre och kraftfullare verk. I gengäld kanske det inte kommer att behövs lika många verk som tidigare.

–Vi måste ha förmågan att anpassa oss till en föränderlig värld. Vi kan inte dra allt i långbänk. Det gäller att arbeta för att vindkraften gör så stor lokal nytta som möjlig, konstaterar Göran Bergström, kommunstyrelsens förste vice ordförande.
En enkät har legat till grund för beslutet. Den visar att en majoritet  säger sig inte vara störda av vindkraft oavsett avstånd till dem.

Strömsund är en av norrkommunerna i landet som har mest produktion av vindkraftsel. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 86 färdigbyggda och 67 under uppförande och fler är på väg. I det nya tillägget anges att avståndet till befintliga bostäder måste vara minst 1000 meter.

Tillväxtkonferensen i Strömsunds kommun, som bland många andra lockade branschföreträdare, entreprenörer politiker och elever från vindkraftsteknikerutbildningen på Hjalmar Strömerskolan, behandlade även vilka affärsmöjligheter som uppstår i kölvattnet på när vindkraften kommer till orten.

En camping växte fram
Att uppföra en vindkraftspark genererar ett antal arbetstillfällen på årsbasis i många olika branscher. En möjlighet som Marian Stranne från Görvikssjöns Camping tog. Det började med en förfrågan från Siemens om att få tillgång till ett antal gästnätter för deras ”vindkraftsrallare”. Idag har hon investerat åtta miljoner kronor på att bygga upp en camping med hus och kök som är flyttbara.

– Man måste våga satsa när man ska utveckla en camping. Kan man erbjuda fiber, wc/dusch och mat så blir alla nöjda. I början hade jag inte råd med element utan valde pelletskaminer som värmde upp kök och matsal. Hittills har ruljangsen gått bra, men jag har inte tjänat in investeringarna från 2017 då jag köpte mina sista campingstugor, säger Marian Stranne som snart tänker gå i pension.

Hon hade turen att göra affärer med en bank som trodde på henne, men den vanliga gången är att traditionella banker inte ger företag smålån. Kreditgivningsföretaget Garantia, som utvecklat en modell tillsammans med Vattenfall och Vindkraftcentrum underlättar för småföretag att ta lån inom spannet 50 000 – 300 000 kronor.

Erik Andersson på region Jämtland –Härjedalen berättade om ett pågående arbete att ge lokala och regionala företag möjlighet till lån med stöd från europeiska investeringsfonden. Modellen är under framväxt och kan bli ett komplement till Garantias utlåningsmodell.

Birdie Dahlberg

Presentationer
_____________________________________________________________________________________________

Strömsund – 10 år av vindkraft

Erfarenheter av vad storskalig vindkraft betyder för företagen, arbetstillfällen och skatteintäkter samt om framtiden med ny modern vindbruksplan som kan hantera
den snabba teknikutvecklingen tillsammans med invånare och företag.
Göran Bergström, Strömsunds kommun

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Vasa Vinds etablering i Åskälen – Munkflohögen.
Användningen av 145 lokala företag i etableringsfasen. Långsiktiga jobb och möjligheter kopplade till Vasavinds tre vindkraftsparker i närområdet.

Annette Eriksson, Vasa Vind
Rolf Rubensson, Vasa Vind

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Digital affärsplattform öppnar upp för fler företag som vill in i vindkraftbranschen.
Christer Andersson, Vindkraftcentrum

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Omöjligt för företag att låna i glesbygd? –  Inte längre.

Garantia kan omvandla vindkraftsåterbäring till riskvilligt kapital för småföretagare.
Caroline Nyström, Garantia

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Elintensiva investeringar – serverhallar ger arbetstillfällen och kringindustri

Magnus Lindgren, Power Region

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

Regionalt garantiinstrument, borgensmöjligheter för SME-företag
Eric Andersson, Region Jämtland Härjedalen.

Klicka här för presentationen>>

_________________________________________________________________________________

WPS-koncernen, norrländskt företag för drift och underhållstjänster
Jonas Lundmark, WPS Sweden AB

Klicka här för presentationen>>

Vindkraftcentrum på Youtube