Topprankat Sverige borde påskynda industrietableringar i norr

Sveriges innovationskraft har legat på pallplats länge. Vi har ett överskott på förnybar energi. Och trenden att flytta hem tillverkning till Europa blir starkare. Men Sverige rullar tummarna. Det sa Bo Normark, hedersdoktor på KTH och industristrateg på EU:s innovationsföretag EIT Innoenergy, när han nyligen föreläste i Östersund.

Reshoring – alltså att flytta hem tillverkning – är ett relativt nytt begrepp i EU. I USA har trenden varit stark under några år, och har även förstärkts då amerikanska staten genom Defence Production Act och senare även Inflation Reduction Act gått in med stora finansiella stöd till industrier som flyttar hem sin produktion. 

Inom EU har samma sak börjat hända genom en serie program som IPCEI (Important Projects of Common Interest ) och specialprogram som European Chips Act. Dessa program ger direkt stöd till företagsetableringar i Europa.

Statligt stöd behövs

– I Sverige har man generellt en negativ syn på denna typ av åtgärder. Till exempel Svenskt Näringslivs ekonomer har gått ut och sagt att “det där är företagsstöd och vi tror att det strider mot EU:s regelverk”. Och det kan man naturligtvis tycka men faktum är att förslagen kommer just från EU och att dessa stödformer redan används. 

Tyskland jobbar hårt med att etablera tillverkningsindustri i och har varit mycket framgångsrika speciellt beträffande batteriindustri enligt Bo Normark. Även Sverige har varit aktiva men i mycket mindre grad relativt ländernas storlek.

Överskottet på förnybar energi finns i norra Sverige, det som kallas elområde 1 och 2. Det ger norra Sverige en unik position för både reshoring och nyetableringar. Problemet är bara att när Sverige i så relativt liten grad väljer att stödja företag, är risken stor att de ändå på sikt hamnar i andra länder.

Mer batteriproduktion

Behovet för Europa för att kunna försörja bland annat batterimarknaden för fordon är det som just nu driver denna utveckling. Europa och Sverige har stora möjligheter till flera stora batterietableringar längs hela värdekedjan eftersom behovet inte är mättat. Enligt Bo Normark, som varit rådgivare åt Northvolt, kan vi konkurrera med andra länder.

– Många investerare tittar på Sverige nu. Vi sticker ut som trea i innovationsligan internationellt av världens alla länder. Det betyder att vi på goda grunder uppfattas som kreativa. Det behöver vi berätta mer om. Kombinationen förnybar el till låga priser, kreativa välutbildade medborgare och reshoring som fenomen är ett tillfälle vi inte får missa, säger Bo Normark.

Ny teknik på gång

Bo Normark var mycket tidigt ute och pratade om batterilagring som en möjlighet att balansera den mindre pålitliga vind- och solproduktionen. Idag byggs både batterianläggningar och vätgasproduktion för lagring av el i Sverige. Något som Bo Normark ser som en självklarhet.

– Det sägs idag att vi måste ha stora tunga generatorer för att stabilisera det svenska elnätet. Det är helt fel. Det finns idag batterianläggningar som används i både Storbritannien och Australien. Sedan kan det hända att vi behöver komplettera med ännu snabbare lösningar som kallas superkondensatorer, men det mesta går att klara med batterier.

Superkondensatorer är en innovation som forskare på Chalmers nyligen hittat nya och enklare metoder för att serietillverka. De ökar drastiskt batteriers livslängd och möjliggör sekundsnabb laddning.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube