Tunga regioner agerar i frågan om vindersättningar

Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen huserar tillsammans 25 procent av de vindkraftverk som producerar el i landet.

De vill gärna att utbyggnaden fortsätter men vill se lokala ersättningar för att göra vindkraftsetableringar möjliga.

Regionerna tar upp den stafettpinne som åtta kommuner i Västerbotten lämnat över tidigare och gör ett inspel till regeringen och berörda ministrar.

Så här skriver Region Jämtland Härjedalen i ett pressmeddelande: 

https://www.regionjh.se/nyheter/pressmeddelanden/rjhpress/nyaersattningsmodellerforvindkraftbehovsskyndsamt.5.6a75410c17e5513d4bf8613c.html

 

Vindkraftcentrum på Youtube