Turister positiva till vindkraft

 

98 % av turisterna på Gotland har inget emot vindkraften

 

I en färsk magisteruppsats från Uppsala Universitet har förhållandet mellan vindkraft och turism på Gotland undersökts.

Läs mer här.

 

Vindkraftcentrum på Youtube