Tysklands största solcellspark igång helt utan subventioner

Tysklands största solcellspark i Weesow-Willmersdorf i närheten av Berlin har levererat sin första kilowattimme. ”Om klimatet fick rösta om energislag, skulle vind- och solenergi vinna,” säger EnBW-Sveriges VD Mads Miltersen. Med ett leende lägger han till: ”Vi nordbor älskar allt som har med solen att göra men inbillar oss att solen skiner för lite hos oss för att kunna vara relevant. Det är lyckligtvis fel. Sverige har minst lika många soltimmar som Tyskland.” (Pressmeddelande)

I Weesow-Willmersdorf har EnBW satt upp 465.000 solcellsmoduler som ger 187 MW installerad effekt – vilket motsvarar ca 50.000 hushålls energiförbrukning och minskar klimatutsläppen med 129.000 ton CO2. Miltersen uppger att företaget har investerat ca 1 miljard kronor. ”Men den kanske mest uppseendeväckande siffran är noll,” säger Miltersen. ”Vi har fått noll kronor i subventioner. Den här solcellsparken är inte bara störst och modernast. Den står sig utmärkt i en helt marknadsbaserad konkurrens med alla andra sätt att producera energi.”

Framtidssäkra klimatsmarta jobb i glesbygden mitt under pandemin

Weesow-Willmersdorf är inte bara först och störst. Den har också byggts mitt under coronapandemin. ”Vi har uppnått mycket och kontinuerligt hittat lösningar för de utmaningar vi har ställts inför under pandemin, även om vår tidsbuffert nu nästan är slut”, förklarar byggchef Stefan Lederer. ”Arbetet har pågått för fulla muggar för att se till att hela solcellsparken är ansluten till elnätet till nyår.”

Solcellsparken Weesow-Willmersdorf har skapat mer än 150 arbetstillfällen på den gamla östtyska landsbygden. Jobben har fördelats – förutom på själva EnBW – på 40 underleverantörer. ”Det kan inte sägas tillräckligt ofta,” förklarar Mads Miltersen: ”Förnybar energi ger både inkomster och jobb. Dessa jobb är framtidssäkra, klimatsmarta och bidrar till en levande glesbygd.”

Sätter ny miljöstandard

I Tyskland har nyetableringen av energiprojekt skapat många politiska debatter under de gångna åren. Enligt projektansvariga sätter solcellsparken i Weesow en ny standard för att skydda miljön. Hela området på och runt solcellsparken förvandlas till en gräsmark för en rik variation av arter. Som framgår av en studie utförd av Association of Energy Market Innovators (BNE) kommer den att ge ett hem till många växtarter och djur och främja biologisk mångfald.I Sverige har man inte kommit så långt med storskaliga solcellsparker. ”Men nordbor älskar solen. Och vi på EnBW är onekligen pionjärer. I framtiden kommer Weesow att ge oss viktiga kunskaper även i Sverige,” säger Mads Miltersen.

Foto: Paul Langrock

Vindkraftcentrum på Youtube