Tyskt kapital reser Önusbergets vindkraftverk

Projekt Önusbergets vindkraftpark, som utgör en del av mastodontprojektet Markbygden 1101, får ny ägare. En tysk kapitalförvaltare Luxcara tar över och siktar på att starta byggnationen under året och driftsätta parken i slutet av 2021.

Svevind, som är ett svenskt-tyskt företag har utvecklat projektet och väljer nu att sälja av del av den stora vindkraftsatsningen i Markbygden 30 kilometer väster om Piteå. Försäljningen av Önusberget är den tredje transaktionen inom projekt Markbygden 1101 för Svevind som sedan 2002 varit involverade i vindkraftsutvecklingen i Markbygden.

Luxcara är en ledande kapitalförvaltare som inriktat sig på förnybar energi. Företagets portfölj inkluderar sol- och vindkraftparker över hela Europa med en sammanlagd kapacitet på över 2 gigawatt och en investeringsvolym på över 2,5 miljarder euro. I och med köpet av Önusberget har bolaget stärkt sin skandinaviska portfölj. Planerna är att sätta igång med byggnationen under innevarande år för att vara klara i slutet av 2021. Projekt Önusberget beräknas få en sammanlagd kapacitet på 750 MW.
Alexandra von Bernstorff, Managing Partner of Luxcar säger att”… de är nöjda med att få möjlighet att investera i ett av Europas mest attraktiva lägen för vindkraft…”.
 
Fördelarna med området Markbygden 1101 är att det är mycket goda vindförhållanden, glesbefolkat och förhållandevis liten grad av motstående intressen. Ett plus är att det finns tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av elektricitet.

Projekt Markbygden 1101 har pågått i närmare tjugo år och tillstånden för alla byggetapper är på plats. När hela parken är färdig ska 1101 verk vara resta med en beräknad samlad kapacitet på cirka 10 terrawattimmar. Det blir därmed Europas största landbaserade park och en av världens största.

Bygget sker i flera etapper. Sedan tidigare finns totalt 36 vindkraftverk på Skogsberget som levererar el. Enercon bygger 77 verk och bolaget MB Ett, som ägs av GE Energy och Green Investment, bygger 179 vindkraftverk. På tur står bolaget Markbygden Vind som ska uppföra upp till 442 vindkraftverk.

De markägare som är berörda av vindkraftsprojektet Markbygden är Sveaskog, SCA och ett antal privatpersoner.

Fakta om Markbygden 
Yta: 450 kvadratkilometer
Antal verk: 1 100
Maxhöjd: 200 meter 
Total installerad effekt:  beräknas bli omkring 2 500 – 4 000 MW, (motsvarar Ringhals fyra reaktorer) 
Vägar: 300 km befintlig förstärks samt 430 km ny väg anläggs
Kraftledningsgator: cirka 120 km nya

Bild: Skogbergets vindkraftpark i Markbygden

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube