Uppemot 1000 personer var med och invigde vindparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden den 1 juni.

-Vi förklarar Europas största landbaserade vindkraftområde för invigt, sa kommunalråden Susanne Hansson och Elisabet Lassen när de drog i regeln och symboliskt startade de 123 vindkraftverken.

Sammantaget har Statkraft SCA Vind AB med tidigare parker nu rest 186 verk i trakterna  och sammanlagt investerat åtta miljarder kronor i gränstrakterna mellan Jämtlands och Västernorrlands län.

Vid festplatsen vid verk nummer 28 i Björkhöjden  talade Jon Brandsar från Statkraft i Norge och Kennet Eriksson från SCA och tackade alla som varit med och byggt parkerna och lokalbefolkningen för gott samarbete.

De flesta besökarna hade åkt med någon av de elva busstransporterna från orter som Strömsund, Hammerdal, Hammarstrand, Edsele och Ramsele. Andra kom i egna bilar och fick ta buss sista biten från servicebyggnaden i Björkhöjden, där ett trettiotal tekniker och andra har sin arbetsplats.

– Nu är alla våra vindparker i full produktion och levererar förnyelsebar energi motsvarande elkonsumtionen i 79 600 eluppvärmda villor, sa Urban Blom som är vd i SSVAB.

Vindkraftcentrum på Youtube