Uppgång i vindkraftsinvesteringar.

Investeringarna i vindkraft ökade under andra kvartalet 2016, jämfört med kvartalet innan. Det visar statistik som Svensk Vindenergi presenterar idag. Men trots att den negativa trenden har brutits spår branschorganisationen en fortsatt lägre utbyggnadstakt jämfört med de senaste åren. Svensk Vindenergi efterlyser nu en handlingsplan för hur energiöverenskommelsen ska omsättas i praktiken.

Under det andra kvartalet 2016 har det beställts vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 158 megawatt (MW) i Sverige, visar färsk statistik från Svensk Vindenergi. Det är en ökning med 98 MW jämfört med förra kvartalet, då investeringssiffran låg på 63 MW. Andra kvartalet 2015 landade motsvarande siffra på 25 MW. Därmed vänder snittet för investeringsbeslut för de senaste 12 månaderna uppåt, vilket är första gången sedan sista kvartalet under 2013. Totalvolymen för dessa rullande tolv månader är dock fortfarande cirka 40 procent mindre, jämfört med föregående 12 månader.

– Även om siffrorna visar på ett trendbrott kan vi inte förvänta oss att vindkraftsutbyggnaden kommer att fortsätta i den takt vi sett de senaste fem åren. De låga priserna på el och elcertifikat har slagit hårt mot marknaden, och särskilt mot de som gjorde sina investeringar när kostnaden för att bygga vindkraft var betydligt högre än idag, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Kostnadsutvecklingen för vindkraftsprojekt har gjort att utbyggnaden har kunnat fortsätta trots de låga priserna på el och elcertifikat. Elcertifikatpriserna oroar dock fortfarande och det finns ett begränsat utrymme i elcertifikatsystemet som sätter ramarna för hur mycket vindkraft som kan byggas i Sverige fram till 2020.

– Det är positivt att de långsiktiga politiska spelreglerna nu klarnat tack vare energiöverenskommelsen. Dock behöver vi nu se uppgörelsen omsatt till handling. För oss är det av största vikt att elcertifikatsystemet förbättras med hänsyn till befintliga och nya investeringar. Vi behöver också bland annat besked om hur nätutbyggnaden inom landet ska kunna påskyndas. De mål vi nu har, måste följas upp av en konkret handlingsplan, avslutar Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Vindkraftcentrum på Youtube