Upphandling konsultstöd för fördjupad studie drift och underhåll, vindkraft

Strömsunds kommun, Vindkraftcentrum.se, inbjuder till att lämna anbud på direktupphandlingen av fördjupad studie drift och underhåll, vindkraft.

Om uppdraget

Strömsunds kommun/Vindkraftcentrum.se har fått i uppdrag av Statens Energimyndighet att genomföra en fördjupad studie om vindkraftens drift och underhåll. Studien ska visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftfas och på möjligheter till förbättringar inom drift och underhåll vad gäller teknik, arbetsprocesser och affärer. Studien beskriver vilka arbetsinsatser som görs till vilken kostnad samt hur de förändras över tid med förutsebar teknisk och organisatorisk förändring.

Vidare beskrivs vilka affärsmodeller och affärsmöjligheter som kan skönjas under drifttiden framöver. Extra fokus läggs på drift- och underhållsfrågor vid svenska förhållanden som i kallt klimat och i skog. Kunskap inhämtas i första hand genom intervjuer med turbintillverkare, ägare och andra branschföreträdare samt med tekniker som arbetar i större och mindre serviceföretag. Här söks också internationell information för jämförelse. I tid pågår studien/projektet högst ett år.

Länk till kommunens sida om upphandlingen, klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube