Välkommen till Vindkraftcentrum!

Vindkraftcentrum är en projektorganisation som drivs av Strömsunds kommun och är finansierat av Energimyndigheten. Här nedan finner du information om Vindkraftcentrums roll och vad vi erbjuder.  

Vindkraftcentrums roll
Vindkraftcentrum ska bidra till riksdagens mål om 100 % förnybar el till 2040. Vindkraften har en stor roll. I och med det har Vindkraftcentrum i uppdrag att främja vindkraftsutbyggnaden och målet är att omställningen till förnybar el ska ge lokal och regional utveckling. Men det innebär inte att vi eller myndigheten tar ställning till enskilda parker eller var vindkraft ska byggas. Det är upp till kommuner, länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och övrigt rättsväsende. Däremot är en av våra uppgifter att ta fram och sprida fakta som kan spela roll som beslutsunderlag för kommuner och andra. Att sprida annan fakta, som de forskningsresultat som exempelvis Vindval (http://www.naturvardsverket.se/vindval) presenterar.

Vindkraftens betydelse
År 2040 beräknas 50 % av den el som Sverige använder komma från vindkraft. Vindkraften har en avgörande roll för en klimatsmart elektrifiering. Genom att det skapar nya jobb under byggnation och drift, det ökar skatteintäkterna, pressar elpriset som i sin tur gör att det attraherar elintensiva industrier och företag där vindkraften byggs ut.

Vindkraftcentrum erbjuder
Vindkraftcentrum genomför en prognos för byggnationen där det framgår vilka olika arbeten som sker och när i tid de utförs. Prognosen kan användas av kommunen, näringslivet och projektören vilket bidrar till att säkerhetsställa att rätt kompetens är på plats när den behövs.

Vi driver projektspecifika databaser där företagen kan registrera sig och erbjuda sina tjänster. Databasen upprättas efter överenskommelse med projektören att den kommer att användas av projektören eller underentreprenörer för att leta utförare av uppdrag och utöka lokala företags möjligheter till affärer. Ett nästa steg för att ytterligare ta tillvara den lokala arbetskraften och arbeta hållbart är vår nya digital affärsplattform, framtagen i samarbete med Umeå Universitet. Där kan registrerade företag kring ett parkbygge söka varor och tjänster via mobil eller dator och kan göra upp affärer direkt.

Garantia är en kreditgarantiförening som har tagit fram en ny modell i nära samarbete med bl.a. Vindkraftscentrum och Vattenfall för att optimera kapital till företag för att öka lokal utveckling. Detta är en lösning som kan användas istället för eller i kombination med traditionella bygdemedel. Information om möjligheten att söka företagskrediter förmedlas sedan av oss till projektörer, kommuner och företagsföreningar.

Vindkraftcentrum har genomfört en fördjupad studie om drift och underhåll. Studien visar på framtida kompetensområden, behov av specialister samt omfattning inom området. Det är de långsiktiga jobben, som drift och underhåll, som är verkligt intressanta för företag i de regioner där vindkraft byggs. Den fördjupande kunskapen inom området innebär att regionala företag bättre kan förbereda sig och utbildningar anpassas. Ett nästa steg är att arbetstillfällen kopplat till drift och underhåll inkluderas i affärplattformen.  

Länk till YouTubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCrRkQfVoz4XM-sq_WGBJtbA

Länk till LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vindkraftcentrum

Kontakt: https://vindkraftcentrum.se/index.php/kontakt

Vindkraftcentrum på Youtube