Vätgas, elintensiv industri och vindkraft till havs | Nya gröna affärer | Energi-TV Special | Del 5

Nu kommer havsbaserad vindkraft och vätgas, två ganska nya fenomen, i alla fall i större skala. Vindkraften till havs är högeffektiv och vätgasen är en möjlighet att balansera den mer varierande vindkraften, men också för förädling av förnybar energi.

I det här avsnittet beskrivs hur affärsmöjligheterna kring vätgas ser ut och vilka nya möjligheter den havsbaserade vindkraften ger. Avsnittet berättar även om hur etableringarna av elintensiv industri, inklusive vätgas, fått fart. Medverkande är High Coast Invests vd Mikael Aamisepp, Karl Lindblad från Svea Vind Offshore, forskningsprojektet HEAL:s projektsamordnare vid Umeå Universitet Mats Johansson samt Linnea Karlsson vid Vindkraftcentrum med vätgas som specialområde.

Se programmet, klicka här https://www.youtube.com/watch?v=Ji6d10ZC1_k

Vindkraftcentrum på Youtube