Välbesökt Branschforum

Svenska företag har goda affärsmöjligheter i Norge nu när Statkrafts är igång med sina vindkraftprojekt i Tröndelag. Totalt 17 miljarder kronor satsas på flera vindkraftparker och kraftledningar under de närmaste fyra åren. Nyckeln är det samarbete som Vindkraftscentrum.se byggt upp med Windcluster Norway.

Nyligen sattes Skandinaviens största landbaserade vindkraftpark i drift i Sollefteå och Strömsunds kommuner. Statkraft och SCA Vind AB tog då hjälp av lokala entreprenörer. Nu ska flera projekt i jämförbar storlek byggas i Tröndelag.

– Investeringsbesluten är tagna. Spaden är redan satt i marken och då gäller det för svenska företagare att ta kontakt och anmäla intresse. Många företagare i Jämtland Härjedalen har redan erfarenhet av att jobba med vindkraftparker, säger Torbjörn Laxvik, projektledare på Vindkraftscentrum.se.

Alla typer av tjänster
De tjänster som efterfrågas är alltifrån rena byggarbeten till kringtjänster som kläder, mat, frisering, städ, boende, och så vidare. Listan kan göras mycket lång. Men kunskapen finns för den som är intresserad. Östersundsbaserade företaget Arctic Wind Solutions är en sorts servicemäklare till turbinleverantörer som Siemens och Vestas. De letar lokala entreprenörer. 

– Har vi uppdraget är det bara att höra av sig till oss och registrera sig på vår hemsida. Det är definitivt en god affär. Fråga exempelvis järnhandlarna som finns runt de projekt som vi varit inblandade i. De har fått en mycket positiv utveckling av vindkraften, säger Sören Björklund, vd på Arctic Wind Solutions

 

 

Testpark kallt klimat

Under branschforum för vindkraft på OSD i Östersund är det fler deltagare än någonsin tidigare, 86 personer – de flesta företagare. Bland talarna finns både Vattenfall, Statkraft, Windcluster Norway och det statliga forskningsinstitutet SP som letar en plats i Jämtland Härjedalen för en testpark i kallt klimat. Windcluster Norway – som öppnar även för Svenska företag att bli medlemmar – delar gärna med sig av miljardkakan.

Under Vattenfalls föredrag hördes en del självkritik när det gällde att tillvarata den regionala kompetensen från Daniel Gustafsson, projektledare för flera av Vattenfalls vindkraftsetableringar i Sverige.

– Vi är självkritiska mot nästa alla projekt vi har gjort tidigare. Vi har inte varit tillräckligt tidigt ute och kommunicerat. Vi måste öka kommunikationen mellan alla parter så att de lokala företagarna ska komma in i de här kontrakten. Då bidrar de till att göra vindkraftparken billigare och skapa en bättre lokal acceptans för projekten, säger Daniel Gustafsson.

Lungsjön gott exempel
Upplevelsen av ett vindkraftprojekt kan förstås variera. Men ofta handlar det om hur aktören har hanterat och mött de som blir grannar till vindkraftparken. Lilla Lungsjön är ett exempel på hur något som började med oro hos lokalbefolkningen blev något mycket positivt i slutändan. Där uttrycktes från början en skepsis om hur det skulle bli med alla löften från vindkraftbolaget.

Men nu finns en fyra mil lång fiberkabel nedgrävd till byarna i området och vägarna har rustats upp för att kunna bära tunga transporter året runt. Något som skogsbrukaren Staffan Magnusson inte vågat drömma om tidigare. Avfolkning har till och med blivit inflyttning.

– Vi befarade att det skulle påverka oss negativt. Men det har det inte gjort. Vi har 20 inflyttade under de sista fyra åren. Vi har haft problem med för högt ljud från några av vindkraftverken som ligger för nära de boende, men det jobbar Statkraft och SCA Vind hårt med att lösa. De lyssnar och tar oss på allvar, säger Staffan Magnusson i Lungsjöns Fritidsförening.

Du kan också se en film med intervjuer vid branschforum genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube