Välkommen till Midscands slutkonferens!

Jämtland Härjedalen öppnar portarna

Vad krävs för ett framgångsrikt investeringsfrämjande arbete i framtiden?

Midscand vill gärna ta upp det till diskussion på sin slutkonferens.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube