Delegation från Vänsterpartiet besökte Mullbergs Vindpark

Torsdagen 22 maj var en delegation från Vänsterpartiet på besök i Mullbergs Vindpark vid Rätan i Bergs kommun för att studera vindkraften där.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube