Vasavind höll öppet hus i Fyrås

Under torsdagskvällen höll Vasa Vind öppet hus i Fyrås föreningshus för att informera om den påbörjade vindparksbyggnationen i Åskälen.

I form av en utställning visade man upp byggplanerna i detalj, med hjälp av bland annat kartor, foton från byggplatsen och fotomontage på de förväntade landskapsförändringarna. På plats fanns även flera av Vasa Vinds anställda, som svarade på frågor och diskuterade de förändringar som kringliggande bygd nu står inför.

Vindkraftcentrum deltog i det öppna huset både som samtalspartner och genom att dela ut den prognos av arbetstillfällen och samhällsnytta som Vindkraftcentrum gjort på projektet i Åskälen.

Prognosen visar att parken totalt sett kommer att genera 800 årsanställningar under byggfasen och senare nära 700 regionala årsanställningar under parkens kommande driftstid (baserat på att parken har 30 anställda i 25 år). Bland annat kommer man att behöva 15 vindkraftstekniker som bor regionalt för att hålla parken snurrande.

Bilden: Ingemar Stenbeck från Vasavind berättade om vilka vindkraftverk som ska användas

Vindkraftcentrum på Youtube