Vätgasplanerna i Härjedalen: “Bara kunder saknas”

– Vi vill förstås ha aktörer som kan använda restströmmarna från vätgasproduktionen som värme och syrgas, säger Tomas Mann, näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun. Foto: Torbjörn Laxvik

I oktober släpps en förstudie om potentialen för vätgas i Härjedalen. Förstudien är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och franskägda vätgasbolaget Lhyfe, och den visar på goda förutsättningar för att etablera en vätgasproduktion i området. Det enda som egentligen saknas är kunder.

Det finns inga egentliga hinder för att etablera vätgas i Härjedalen. Det slås fast i förstudien som väntas bli klar i oktober. För ett första steg finns både mark- och elanslutningar enligt Tomas Mann, näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun.

– Att ansluta en större anläggning skulle kräva investeringar i elnätet. Därutöver är det egentligen bara kunder till vätgasen som saknas. Dessutom vill vi förstås ha aktörer som kan använda restströmmarna från vätgasproduktionen som värme och syrgas. Vi vill utnyttja symbiosen, säger Tomas Mann, näringslivsutvecklare på Härjedalens kommun. 

Pipeline längs kusten
Det läggs hela tiden små pusselbitar som stärker korten för projektet. En av dem är företaget Nordions planer på en vätgaspipeline längs norrlandskusten. Satsningen som skulle knyta samman olika platser med vätgasproduktion mot orter som använder vätgasen, breddar kundbasen. Men hittills är det ingen aktör som vågat göra ett riktigt affärsåtagande.

– Det är alltid ett mått av “ge och ta” i sådana här sammanhang. För att vi ska kunna finansiera en vätgasanläggning, behöver vi engagerade kunder som vågar förbinda sig till åtminstone en viss del.. Där är vi inte ännu, men vi fortsätter att spela med öppna kort och stänger inga dörrar, säger Jens Marquardt, ansvarig för förstudien på Lhyfe.

– Vi ser fram emot alla typer av affärskontakter för att komma ett steg närmare en vätgasanläggning i Härjedalen, säger Jens Marquardt. Foto: Lhyfe.

Öppenheten innebär att det inte finns någon särskild inriktning för projektet. Alla marknader är intressanta, vilket innebär att kunderna kan komma från alltifrån fordons- och transportbranschen eller processindustrin till produktion av förnybar energi. 

 Alpint och vindkraft

– Pistmaskiner med vätgasdrift är exempelvis helt klart intressant. Det finns bränslecellsdrivna pistmaskiner på marknaden idag, så vi hoppas på dialoger med skidanläggningarna i Härjedalen, säger Jens Marquardt.

Samma sak gäller för vätgasproduktion i anslutning till vindkraft för att tillverka vätgas när elproduktionen är stor men efterfrågan på el är liten.

– Vi finns kvar, projektet lever och snart släpper vi en förstudie för den som är intresserad. Vi ser fram emot alla typer av affärskontakter för att komma ett steg närmare en vätgasanläggning i Härjedalen. Vi har dessutom ett mycket gott samarbete med Härjedalens kommun, säger Jens Marquardt.

Red

Vindkraftcentrum på Youtube