Vattenfall bjöd in lokala företag till affärsmöten med huvud-entreprenören inför bygget av Blakliden-Fäbodbergets vindpark.

Vattenfall jobbar för att lokala företag ska få möjlighet att göra affärer

Efter att investeringsbeslutet för vindkraftparkerna Blakliden-Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner tagits förra veckan har arbetet startat med att kontraktera underleverantörer. Vattenfall har tillämpad en ny unik upphandlingsmodell där man vill försöka skapa så många lokala affärer som möjligt. I samarbete med Vindkraftcentrum har en databas byggts upp där lokala företag har kunnat registrera sig och beskriva sitt tjänsteutbud i god tid innan byggstart.

Nu när Vattenfall tecknat kontrakt med ett antal huvudentreprenörer har dessa förbundit sig att inhämta anbud från lokala företag som då får chansen att konkurrera med pris och kvalitet. De lokala företagen har fått löpande information om hur planeringen har fortskridit och också fått informationsmöten om vad som krävs av leverantörer till en så omfattande infrastruktursatsning på runt 3,5 miljarder kronor. Allt för att kunna förbereda sig och vässa sitt erbjudande.

Matchningsmöte i Åsele den 18 maj mellan huvudentreprenören mark och anläggning och lokala företag.

Ett 70-tal företag hade infunnit sig på Åsele Wärdshus för att träffa Vattenfall och det företag som ska anlägga vägar mm. Mötet inleddes med en presentation om tidsplanering för projektet som startas upp i juni i år och ska stå klart 2021. Därefter hade huvudentreprenören delat upp sitt manskap i tre stationer där de lokala företagen var och en fick presentera sig och etablera en kontakt som förhoppningsvis ska leda till affärer under byggets gång.

Åsele Wårdshus har nyöppnat igen med nya ägare, mycket på grund av de förestående investeringarna i vindkraft. Nu har Åsele centralort återigen en större hotellanläggning med konferensmöjligheter och stor restaurang. En fantastisk frukost serverades till mötesdeltagarna.

Parkeringen utanför Wärdshuset var full av firmabilar vid matchningsmötet.

Vindkraftcentrum på Youtube