Vattenfall bygger två nya vindkraftparker

Vattenfall har inlett bygget av två vindkraftparker, i Juktan i Sorsele kommun i Västerbotten
samt i Höge Väg i Kristianstads kommun Skåne, som sammanlagt ska generera el motsvarande
63 000 hushålls elbehov.
Byggarbetet inleds under hösten och investeringskostnaden uppgår till 860 miljoner kronor.

Läs mer om Vattenfalls stora satsning

Vindkraftcentrum på Youtube