Vattenfall bygger vindkraft för över tre miljarder i Åsele och Lycksele

Vattenfall siktar på byggstart för vindkraftparkerna Blakliden och Fäbodberget i närheten av Fredrika under nästa år. Det handlar om en investering på över tre miljarder kronor som kommer att innebära ett tiotal nya jobb vid Vattenfalls servicekontor i Fredrika. Dessutom kommer det att innebära över 300 regionala årsanställningar för att bygga parken enligt Vindkraftcentrums beräkningar.

Lokala företag har goda möjligheter till leveranser av varor och tjänster.

Nedan hämtat från SVT Västerbotten.

– Vi har påbörjat upphandlingsprocessen med sikte på byggstart 2018. I så fall handlar det om att vi börjar med att bygga vägar och nätanslutningen under nästa år. Vindkraftverken planeras att resas på plats 2020, säger Vattenfalls projektledare Daniel Gustafsson till SVT Nyheter Västerbotten.

Projektet har alltså kommit en bra bit på väg, men fortfarande återstår det formella beslutet om investeringen i Vattenfalls ledning, som planeras till nästa vinter Trots att elpriserna menar Daniel Gustafsson att det finns goda förutsättningar för att parkerna kommer att bli lönsamma.

– Vindförhållandena är mycket bra. Det finns samordningsvinster med den vindkraftpark som redan finns i området. Min bedömning är att detta är ett av de allra bästa vindkraftprojekten som finns i landet, konstater Gustafsson.

Investering på nästan tre miljarder

Totalt har Vattenfall tillstånd att bygga 90 stycket, 180 meter höga vindkraftverk i de båda parkerna. Sannolikt kommer det att bli något färre när den detaljerade planeringen av parken är klar, tror Daniel Gustafsson. Totalt handlar det om en investering på drygt tre miljarder kronor.

Tanken är att servicen av vindkraftparker ska skötas från den servicecentral som Vattenfall har i Fredrika. Den beräknas få drygt 20 anställda när de nya vindkraftparkerna står klara.

Vindkraftcentrum på Youtube