Vattenfall köper planerad vindkraftpark i Fränsta, Ånge kommun.

 

Efter 10 år har markägarna på Klevberget i Fränsta gått i mål med sitt vindkraftsprojekt. Markägarsammanslutningen KleVVind har sålt sitt tillstånd för en vindkraftsetablering på Klevberget i Fränsta, Ånge kommun, till Vattenfall. Projektet omfattar upp till 35 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Idrifttagning av vindkraftsparken beräknas ske 2023.

2009 beslutade sig ett 30-tal markägare på Klevberget i Fränsta i Ånge kommun att gå samman och undersöka förutsättningarna för att etablera en vindkraftspark. Tillsammans investerade de i en vindmätningsmast och började mäta vind. Därefter blev det flera års arbete med att ta fram underlag för en tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Bland annat genomförde KleVVind inte mindre än 48 olika samråd, allt från jaktlag till myndigheter. I oktober 2016 vann tillståndet laga kraft och innebär möjlighet att bygga upp till 35 vindkraftverk med en maximal höjd på 200 meter.

– Vår gemensamma målsättning har varit att hitta en stabil och seriös köpare med starka utvecklingsmöjligheter och med en ambition att själva drifta vindkraftsanläggningen. Att vårt slutgiltiga val av köpare blev Vattenfall beror också på den kreativa dialog och den helhetslösning som vi förhandlade fram tillsammans. Vi ser fram emot förverkligandet av vårt projekt och därmed utvecklingen av bygden, säger Christina Rylander Bergqvist, talesperson för markägarna i KleVVind.

– Vi är också mycket nöjda med samarbetet med Klevvind och att vi kommit överens om att fortsätta förverkligandet av vindkraftsprojektet. Som en del av vår strategi att växa inom förnybar produktion är förvärv en av flera möjliga vägar att gå. Utvecklingen av Klevberget har skötts föredömligt och Vattenfall kan nu gå vidare med den fortsatta utvecklingen och projektering av projektet. Målsättningen är att inom några år ta projektet till Vattenfalls styrelse för investeringsbeslut och därefter starta byggnationen, säger Karl-Johan Hellblom, projektledare på Vattenfall.

Det som sker nu närmast är bland annat att Ellevio, som är ägare av regionnätet, har påbörjat projektering av elnätsanslutningen inom området.

Även om det återstår några år till år 2023 när vindkraftsanläggningen på Klevberget planeras tas i drift, kommer markägarna redan nu att fira sin beslutsamhet, sitt långsiktiga tänkande, sitt tålamod och affären.

Men viktigast av allt – det gemensamma engagemanget och samarbetet för att utveckla såväl sina fastigheter som bygden där de bor

Bilden föreställer Christina Rylander Bergqvist, Klevvind. Foto privat

Vindkraftcentrum på Youtube