Vattenfall och Preem ser möjligheter i att havsbaserad vindkraft och vätgas kan hjälpa storskalig utfasning av fossila bränslen

Vattenfall och Preem ska undersöka möjligheterna att utveckla en värdekedja där raffinaderiindustrin på den svenska västkusten kopplas samman med havsbaserad vindkraft och vätgas. Detta för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen. 

Preem och vattenfall ser en stor potential i att fossilfri el och vätgas kan hjälpa att sänka koldioxidutsläppen inom industrier som raffinaderier, stål, konstgödsel och petrokemi. De ser också att det är viktigt med innovativa samarbeten mellan fossilfria energileverantörer och utsläppsintensiva företag för att Sverige ska stärka positionen som föregångare i marknaden för fossilfria bränslen. 

– Samhällets behov av förnybara bränslen ökar snabbt, men tillgången på nödvändig fossilfri vätgas är fortfarande begränsad. En ny infrastruktur för vätgas från havsbaserad vindkraft kan snabbt och smidigt öka tillgången, och därigenom skynda på Preems omställning till en klimatneutral värdekedja och möjliggöra produktion av fem miljoner kubikmeter förnybara bränslen och e-bränslen senast år 2035. Det här kan bara bli verklighet om vi samarbetar och bildar partnerskap, säger Magnus Heimburg, vd och koncernchef för Preem, i ett pressmeddelande.

– För oss på Vattenfall är elektrifieringen av samhället och industrin en central del av vår affärsstrategi. Vår starka och växande portfölj för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft, som i dagsläget utgörs av mer än 20 TWh, innebär stora möjligheter. Därför har Vattenfall tagit initiativ till det här konceptet på den svenska västkusten, där havsbaserad vindkraft- och vätgasproduktion kan spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri industri. Sektoröverskridande samarbeten och partnerskap är vägen framåt, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall, i ett pressmeddelande. 

LK

Foto:Vattenfall

Vindkraftcentrum på Youtube