Vattenfall vill bygga vindkrafttorn i trä

 

Företaget Modvion i Göteborg reste i våras ett vindkrafttorn i trä. Nu fortsätter resan med en stark affärspartner i Vattenfall. Målet är att kommersialisera trätornen. Vindkraftbranschen erbjuds ett förnybart material samtidigt som det skapar jobb i Sverige.

Avtalet med Vattenfall är ett affärsutvecklingsprojekt som ska utvärdera byggtekniken med målet att leverera vindkrafttorn i trä till Vattenfall. De betyder att betydligt större projekt än det 30-meterstorn som restes i våras måste testas. De torn som Vattenfall kommer bygga i framtiden är cirka fyra till fem gånger högre.

– Modvion har presenterat en plan och en ambition att kunna göra en snabb uppskalning från 30 meter till kommersiella höjder redan som nästa steg. Vi ser att det är lovande. Modvion är ett seriöst bolag med en affärsplan och en utvecklingsstrategi som vi tror är möjlig. säger Daniel Gustafsson, Vattenfalls utvecklingschef för landbaserad vindkraft i Sverige

Modvions konstruktion bygger på trälaminat som enligt bolaget är 55 procent starkare per kilo än stål. Så ju högre konstruktionen är desto större blir hållfastheten jämfört med stål. En annan vinst är enklare transporter eftersom modulerna blir mindre. För Vattenfalls del är en viktig aspekt det minskade koldioxidavtrycket från tillverkningen som attraherar.

– Trä kan bli en av lösningarna mot minskade koldioxidavtryck, som kan samspela med arbetet vi redan gör med till exempel fossilfritt stål. Det är dessutom en möjlighet för svenskt näringsliv att konkurrera som leverantör till vindkraftsindustrin på en global marknad, samtidigt som branschen får ett än mer hållbart alternativ. Modvion skulle då bli en underleverantör till vindkrafttillverkarna, säger Daniel Gustafsson.

Martin Machnow

Bilden: Modvion-Teamet vid fundamentet av det 30 meter höga vindkrafttornet i trä. Övre raden från vänster: Geir Söderin, David Olivegren och Karin Björe. Nedre raden från vänster: Otto Lundman, Erik Dölerud och Carl-Johan Åkerström.
Foto: Paul Wennerholm

Vindkraftcentrum på Youtube