Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft samarbetar i Västernorrland

Vattenfall Vindkraft och Kabeko Kraft inleder ett samarbete gällande fyra områden i Västernorrland med en potential på 500 MW motsvarande hushållsel till 300 000 hem. Det strategiska samarbetet avser inledningsvis fyra projektområden i Kramfors och Sollefteå kommuner.

Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube