Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika


I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en av Sveriges största vindkraftparker med 84 vindkraftverk av Vattenfall. Arbetet har pågått sedan 2018 och trots ”Coronarestriktioner” fortskrider arbetet enligt plan.


–    Ja, såväl snörik vinter som ”Coronapandemin” har inneburit utmaningar, men vi håller tidsplanen. I höst avslutas arbetet med vägar, kabeldragning och gjutning av fundament. Under 2021 kommer de 84 vindkraftverken att resas och preliminär drifttagning blir 2021/2022, berättar byggprojektledaren Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Vattenfalls vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och där är den stora sammanhållna vindkraftparken i Blakliden (50 vindkraftverk) och Fäbodberget (34 vindkraftverk) en viktig pusselbit. När hela vindkraftparken är driftsatt är den beräknade årsproduktionen 1,1 TWh.

I projektet eftersträvas en så lokal närvaro som möjligt.
Det märks inte minst i samband med de upphandlingar som genomförs.
–    För de tre huvudentreprenaderna anläggning, el och turbin har vi uppmanat entreprenörerna att så långt det är möjligt vända sig till lokala och regionala företag för underentreprenader, berättar Kristoffer Arnqvist.

Intentionen är att vindkraftparken ska generera lokala arbetstillfällen, sysselsättning och tillväxt för bygden.

För att möjliggöra detta samarbetar Vattenfall bland annat med Vindkraftcentrum och använder den digitala leverantörsdatabas som Vindkraftcentrum har tagit fram där lokala och regionala företag kan registrera sig och synliggöra sina tjänster.

Kristoffer Arnqvist nämner många exempel på hur man i projektet redan kunnat använda lokala företagare.
–    Vi har en snickare från Fredrika som ställt upp fantastiskt och hjälpt oss, samma sak med en elektronik- och IT-företagare från Åsele och vi har kunnat rekrytera lokalt för till exempel lokalvård och catering av mat till vår personal. Andra exempel är en lokal däckfirma som hjälper till med däckbyten, traktorförare och lastbilsåkare.

Under sommaren 2020 när vägarna ska byggas klart, kabeldragningen avslutas och de sista betongfundamenten gjutas kommer någonstans runt 70-100 ”vindkraftsarbetare” att inkvarteras i olika boenden i Fredrika med omnejd.


–    Men den stora kraftsamlingen blir nästa sommar. När det är som mest kommer det att vara i storleksordningen 150-200 arbetare på plats för att resa de 180 meter höga vindkraftverken i Blakliden och Fäbodberget, berättar Kristoffer Arnqvist.

FAKTA:
Blakliden med 50 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele kommun.
Fäbodberget med 34 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.
Vindkraftprojekten Blakliden och Fäbodberget fick ilagakraftvunna tillstånd 2015 respektive 2016.
Idrifttagning: 2021/2022.
Totalt höjd från rotorbladsspets: 180 meter
Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh
Ägare: Vattenfall, turbintillverkaren Vestas och det danska pensionsbolaget PKA
Övrigt: Vattenfall har tecknat ett 20-årigt elleveransavtal från vindkraftparken med Norsk Hydro.

Vindkraftcentrum på Youtube