Vattenfalls första svenska repoweringprojekt

Vattenfall har lämnat in en ansökan om att ersätta tidigare vindkraftverk med åtta moderna verk. Det gäller Näsudden vindkraftpark på Gotland och det kommer innebära fyra gånger högre produktionskapacitet trots hälften så många vindkraftverk som idag. 

Det står idag 19 stycken vindkraftverk på platsen som Vattenfall nu ansökt om att byta mot åtta nya moderna verk. Fyrdubblingen av produktionen motsvarar cirka en femtedel av Gotlands elförbrukning. De nya vindkraftverken bedöms kunna vara på plats och börja producera el om ca 6-8 år. Det på grund av de långa tillståndsprocesserna. 

– Vi är oerhört glada att efter många års omfattande arbete med ett gediget underlag kunna lämna in vår ansökan till Länsstyrelsen. Projektområdet har många utmaningar som gjort att vi har fått hitta nya kreativa lösningar för att möjliggöra för samexistens på platsen. Dessutom kommer vi att ansöka om behovsstyrd hinderbelysning som skulle minska ljuspåverkan från verken i drift, säger Elin Davidsson i ett pressmeddelande, projektledare på Vattenfall Vindkraft.

– Med Näsuddens vindkraftshistoria är det extra roligt att det här är vårt första repowering projekt i Sverige. Denna ansökan är ett utmärk exempel på den teknikutveckling och innovation som ständigt sker i branschen. I och med att vi halverar antalet verk blir parken mer yteffektiv samtidigt som vi ökar mängden kapacitet upp till fyra gånger så mycket som idag, säger Daniel Gustafsson i ett pressmeddelande, chef landbaserad Vattenfall Vindkraft.

/LK

Fotot: Elin Davidsson

Vindkraftcentrum på Youtube