Veidekke bygger fundament och infrastruktur för vindkraftspark i Sundsvall

Veidekke har vunnit uppdraget att upprätta infrastruktur för 23 stycken vindkraftverk i Jenåsen Vindpark, 5 kilometer öst om Liden i Sundvalls kommun. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 96 MSEK. Uppdragsgivare är Eolus Vind

Projektet påbörjades i januari 2017 och beräknas vara klart i början av 2018. Veidekkes uppdrag är att bygga vägar, kranplatser, internt kraftnät, fibernät och fundament till 23 stycken vindkraftverk modell Vestas V126-3.45 HH127 med en totalhöjd på 190 meter.

Veidekke har som företag förpliktat sig till tvågradersmålet och arbetar för att temperaturen på jorden inte ska stiga med mer än två grader mellan år 1850 och 2100. Det är därför vi med stor glädje mottog beskedet om fortsatt samverkan med Eolus Vind, vars produkt ligger i linje med vår tro på en hållbar framtid, berättar Peter Svenningsson regionchef på Veidekke.

Eolus har tecknat ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med Google för produktionen från vindparken. Avtalet innebär att Google under tio år kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen. Detta för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el. Jenåsen omfattar totalt 76 MW installerad effekt.

Vindpark Jenåsen blir det första av Eolus projekt som byggs i det aktuella området. Genom det avtal om elnätsanslutning som Eolus tecknat med E.ON Elnät installeras även ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt. För Eolus del handlar det bland annat om de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen totalt omfattande drygt 200 MW.

Vindkraftcentrum på Youtube