Verk på väg


Många och långa transporter sker nu mellan hamnen i Köpmanholmen i Örnsköldsvik och Haverö i Ånge kommunen.
Det är vindturbiner som ska till Storflötten, där 17 verk återstår att resa efter förseningar och vinteruppehåll.

Transporterna väntas ta tre veckor sammanlagt och tillstånden att köra de långa fordonen gäller från klockan åtta på kvällen till sex på morgonen. Dagtid står de parkerade antingen i Stugun eller i Dalhemsviken vid E14.

När det handlar om rören till tornen är ekipagen 58 meter långa, har 15 hjulaxlar och 50 hjul. Lite beroende av vilket bilmärke det rör sig om. Det är flera sorter som används.

Dragbil med trailrar väger dryga 70 ton och lasten uppemot ytterligare 90. Som jämförelse är en vanlig totalvikt på en timmerbil 60 ton.

Transporterna går i par och har inte mindre än elva följebilar, en del dirigerar bort mötande trafik, någon kontrollerar hela förloppet medan en styr den bakre delen av ekipaget med joy-stick.

Storflöttens vindpark kommer att bestå av 36 turbiner och i grannparken Länsterhöjden är de 20 verken redan strömsatta, liksom en del av dem i Storflötten.

Bild 1: En del av färden går längs Drottning Blankas väg och här ser vi en transport på väg igenom byn Mjösjö.

Bild 2: Här i Dalhemsviken vid E-14 nära Gällö står de långa och breda transporterna uppställda dagtid.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube