Vestas investerar i trätorn – högt och hållbart lockar

Världens största turbintillverkare, danska Vestas, investerar i trätornsföretaget Modvion. Det är möjligheten till minskat koldioxidavtryck och högre vindkraftstorn som fått Vestas att satsa sitt risk-kapital i det lilla innovativa bolaget.

Många höjde nog på ögonbrynen när Modvion byggt ett vindkraftstorn i trä. För en oinsatt kändes antaglig-en höjden på 30 meter däremot något futtig. Företagets vd Otto Lundman har förståelse för att vissa är skep-tiska, men ser inga problem med att nå höjder på 200 meter eller högre.

Högre med trä
– Det kan vara svårt att förstå varför trä är ett bättre material. Men det har med egenvikt att göra. Ett högt torn i stål kan bli för tungt, vilket är ett problem i sig. Vårt trämaterial har 55 procent högre styrka per vikt och lämpar sig bättre för högre torn. 30-meterstornet är bara en nedskalad modell av ett 150-meterstorn. Alla våra tester siktar på de högsta tornhöjderna, säger Otto Lundman.

Vestas riskkapitalbolag Vestas Ventures som startade 2020 gör en ytterst strategisk investering. Inte nog med att turbintillverkaren kan bli först med kommersiella torn i trä, Vestas kan också se fram emot en minskning av vindkraftverkets koldioxidutsläpp med 30 procent. Vestas eget mål är en minskning i hela kedjan med totalt 45 procent per installerad megawattimme till 2030.

– Vestas Ventures bildades för att ge näring till innovationer som skyndar på energiomställningen. Vårt samarbete med Modvion har potential att stötta den resan, säger Vestas innovationschef Bo Svoldgaard i ett pressmeddelande.

Nordisk råvara
Enligt Modvion är målet att den skog som kapas ned för att ge plats åt vindkraften, ska kunna användas som råvara i nya torn. På så sätt binds också koldioxiden i minst 20 år framåt.

– Det är viktigt att kunna binda koldioxid. Alla aktörer vill bli koldioxidneutrala. Vindkraften har redan idag ett lågt koldioxidavtryck jämfört med andra energislag. Med trä går det att kapa dagens 5-15 gram koldioxid per kilowattimme med 30 procent, säger Otto Lundman.

Modvions innovation tillverkas i  byggmaterialet LVL – tunna träfanér som företaget kallar för naturens kolfiber. Materialet gör att vindkrafttornet kommer att uppnå alla krav på omkring tvåtredjedelar av vikten jämfört med ett ståltorn. Även transporterna underlättas, oavsett tornhöjd, eftersom tornen kan transporteras i moduler som monteras till sektioner. Något som annars börjar bli ett branschproblem.

Anpassat för kunden
– Vi har haft med oss sedan start att vi måste göra ett torn som är anpassat för kundernas krav i flera led. Att underlätta transporter och möjliggöra en effektiv montering på sajt har varit viktigt för oss. Det har varit en del av vår framgång tror jag, säger Otto Lundman.  

Modvion kunde i höstas presentera samarbeten med flera stora marknadsaktörer, däribland Vattenfall, Rabbalshede Kraft och Varberg Energi. Vestas har sedan tidigare även investerat i Northvolt.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube