Vestas ska bli koldioxidneutrala senast 2030

Enligt ett pressmeddelande kommer Vestas att minska sitt globala koldioxidavtryck med 55 procent fram till 2025 och nå 100 procent år 2030.

De första stegen kommer att tas i år genom att gå över till elfordon för sina företagsbilar samt att börja ersätta sin globala fordonsflotta med förnybara bränslefordon. Vestas fabriker och kontor har drivits med 100 procent förnybar el sedan 2013.

– Att bli koldioxidneutral i vår egen verksamhet och minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja är nästa fas av vår resa för att säkerställa en mer hållbar planet för kommande generationer – vilket är vårt syfte som företag och som individer säger Lisa Malmquist Ekstrand, Vestas’ Head of Sustainability

Vindkraftcentrum på Youtube