Vill ni göra affärer med energi och vindkraftsbranschen i Sverige och Norge ?

I Tröndelag finns tillstånd till minst 450 vindkraftverk fördelat på flera parker. Det kan öppna nya möjligheter för svenska företag i mittregionen. Vindkraftcentrum bjuder in intresserade företag till halvdagsseminarium i Östersund den 2 december, för att lära mer om möjligheter och hinder att göra affärer över gränsen.

Under dagen kommer vindkraftprojektören Eolus att berätta om projekt på gång i Sverige samt hur de arbetar med upphandlingsverktyget Sellihca. Det är ett nätverk för registrering och kvalificering för den som vill leverera till inköpare inom energisektorn i Norden. Kvalificering i Sellihcas nätverk ger bland annat ett företag möjlighet att visa sin förmåga att uppfylla branschkraven och bli mer synligt på marknaden.

-Man kommer att använda sig av det här upphandlingssystemet vid vindkraftutbyggnaden i Norge, och det används även i Sverige. För den som vill verka lite högre upp i leverantörskedjan och exempelvis lämna offert på entreprenad och markarbeten, så är det här viktigt, säger Ole Rönning Kristiansson vid Vindkraftcentrum.

Skattemyndigheten kommer också att medverka. Deras tjänster och service är i högsta grad användbara för fler underentreprenörer än de som vill arbeta inom vindkraft. Det går att vända sig till Skattemyndigheten för att få veta om en leverantör har betalat skatt och annat som kan vara viktigt att ha kunskap om på förhand.   

-Det är bra för företagarna att få en kontakt och veta vem de ska kontakta vända sig till på Skattemyndigheten, så vi är glada för deras medverkan, säger Ole Rönning Kristiansson och tillägger att det även blir information om momsregler och annat som är bra att känna till vid affärer med Norge.

Anmälan senast den 28 november

Länk till inbjudan 

Achilles Sellihca

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube