Vind 2017 – Vindkraftcentrum och Lungsjöprojektet på stora scenen

Svensk Vindenergi samlade runt 40 utställare och 750 besökare på Münchenbryggeriet i Stockholm den 11-12 oktober.

Nätverket för vindbruk höll parallellt seminarium första dagen på temat: 100 procent förnybart kan ge fyra gånger mer vind – hur klarar vi det i praktiken? Kommuner, myndigheter och forskare försökte besvara frågeställningen.

Utgångspunkten för diskussionerna på stora scenen var att vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030 och att det sker på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Under VIND 2017 diskuterades hur bättre förutsättningar ges plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften och dessutom ekonomi i existerande och nya projekt.

Under rubriken Lyckad lokalisering? fördes ett panelsamtal om hur en lyckad samverkan kan gagna alla och påskynda omställningen.
 – Med hjälp av vårt planeringsverktyg kan vi vara med och skapa mer regional nytta vid vindkraftsetableringar och därmed förankring i bygderna, sa Torbjörn   Laxvik, projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

Bild: Gunilla Lundin Lungsjön och Torbjörn Laxvik deltog under programpunkten ”Lokalt kan vindkraften vara både positiv och problematisk – hur får vi till en lyckad samverkan som gagnar alla och påskyndar omställningen?”

Vindkraftcentrum på Youtube