Vindbrukskollen

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten – ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

Vindbrukskollen finner du på  www.vindlov.se

 

Vindkraftcentrum på Youtube